League Championship - Anh 21-22

Số đội tham dự:24 Bắt đầu:06/08/2021 Kết thúc:18/05/2022 
Ngày/giờ Trận đấu
14/05/22 01:45 Luton Town 1-1 Huddersfield
14/05/22 21:00 Sheffield Utd 1-2 Nottingham
17/05/22 01:45 Huddersfield 1-0 Luton Town
18/05/22 01:45 Nottingham(*) 1*2 Sheffield Utd
29/05/22 22:30 Huddersfield 0-1 Nottingham
= Đêm nay = Có videoclip